Rzeka Tanew

  • Rzeka Tanew

Rzeka Tanew i źródłą Tanwi: 

Tanew – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisły. Długość – 113 km, powierzchnia zlewni – 2.339 km2.

Tanew wypływa na południowym Roztoczu, z bagien między wsiami Huta Stara i Złomy Ruskie, w okolicy wsi Wola Wielka, a jedno ze źródeł znajduje się we wsi Łukawica w powiecie lubaczowskim województwa podkarpackiego. Dla ochrony obszaru źródliskowego utworzono Rezerwat przyrody Źródła Tanwi.

Tanew płynie na północny wschód i przepływa przez Narol. Następnie opuszcza Roztocze i przecina południową część leśnego kompleksu Puszczy Solskiej. Kilka kilometrów na północ od Tanwi leży letniskowa miejscowośćSusiec. Odcinek doliny Tanwi w okolicach Suśca jest objęty rezerwatem "Nad Tanwią", chroniącym unikatowe progi skalne (tzw. szumy albo szypoty) w dnie rzeki. Tam też uchodzi do Tanwi rzeczka Jeleń z najwyższym naturalnym wodospadem na Roztoczu (1,5 m). Dalej Tanew meandruje południowym skrajem Puszczy Solskiej w kierunku zachodnim, przyjmując dopływy: Wirową (od południa), a od północy Sopot i Szum, w okolicy turystycznej wioski Szostaki, znanej ze spływów kajakowych. W okolicy następnej letniskowej wioski Harasiuki, Tanew przyjmuje kolejny duży dopływ – Ładę. Następnie Tanew płynie przez południowy skraj Lasów Janowskich i wpada do Sanu w miasteczku Ulanów. Ujście znajduje się na wysokości 154 m n.p.m. Dolina Tanwi oddziela Równinę Biłgorajską (na północy) od Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (na południu).

Nazwa rzeki o nietypowym dla języków słowiańskich rdzeniu -than- prawdopodobnie pochodzi jeszcze z czasów, gdy na tych terenach mieszkali Goci.

Leśno-torfowiskowy rezerwat Źródła Tanwi został utworzony 1998 roku na powierzchni 186,54ha. Położony jest na gruntach Nadleśnictwa Narol, leśnictwo Złomy, we wsi Huta Złomy. Głównym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych zespołów torfowiskowych oraz borówkowo - bagiennych, wilgotnych, sosnowych i mieszanych, świeżych, z licznymi gatunkami chronionych roślin zielnych. Z rezerwatu wypływają trzy źródła - jednej z większych rzek Roztocza - Tanwi. Flora w rezerwacie reprezentowana jest przez 74 gatunki roślin naczyniowych. Największą liczbę gatunków posiada rodzina wrzosowatych (16 gatunków). Najczęściej występującymi gatunkami na terenie rezerwatu są: żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, czermień błotna, borówka bagienna, borówka brusznica, rosiczka okrągłolistna, gorysz błotna, przytulia błotna, torfowce (błotny, nastroszony), płonnik pospolity oraz turzyce (dzióbkowata, brzegowa i pęcherzykowata). Bogaty jest również świat zwierząt. Zobaczyć tu możemy, m.in. takie ptaki jak: zięba, kos, rudzik, śpiewak, bogatka, kukułka, a z drapieżnych: myszołów, trzmielojad i orlik krzykliwy. Z ssaków zaobserwowano m.in. lisa, borsuka, jelenia europejskiego, sarnę i dzika. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza pn. "Kobyle Jezioro".