Gmina Narol - Turystyka

  • Gmina Narol - Turystyka

Cały obszar gminy Narol o powierzchni ok. 203 km! objęty jest różnymi pod względem prawnym formami ochrony przyrody, tj. około 45% powierzchni gminy znajduje się w obrębie dwóch parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Poludnioworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, zaś pozostała powierzchnia to Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowiący otulinę ww. parków. Administracyjnie gmina wchodzi w skład starostwa lubaczowskiego w regionie podkarpackim, granicząc zarazem z gminami regionu lubelskiego Suścem, Bełżcem czy Lubyczą Królewską. Bezpośrednie sąsiedztwo Narola z Suścem (12 km) znaną miejscowością letniskową, stwarza alternatywę dla turystów szukających ciekawych, interesujących i mało znanych, ale pięknych terenów Polski południowo-wschodniej. W miejscowościach gminy: miasto Narol oraz sołectwach; Lipsko, Lipie, Narol Wieś, Kadlubiska, Podlesina, Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka, Dębiny, Jędrzejówka, H uta Złomy, Łowcza, Płazów, Ruda Różaniecka, Huta Różaniecka zamieszkuje łącznie około 9 tyś. mieszkańców. Brak przemysłu sprawia, że głównym utrzymaniem ludności jest rolnictwo, stwarzające możliwość obcowania turysty z nieskażoną przez cywilizację przyrodą. Osobliwości fauny i flory na terenie gminy NAROL

Tereny podmokłe, liczne stawy i duże kompleksy leśne są ostoją dla wielu gatunków zwierząt i ptaków. Móżnatutaj spotkać: bąka, bączka, perkoza rdzawoszyjnego, bociana białego i czarnego, kanię czarną, błotniąka stawowego, kobuza, żurawia, głuszca, cietrzewia, pliszkę górską, podróżniczka, kraskę, pszczołojada, orzełka włochatego, orlika krzykliwego, przepiórkę, siniaka, dudka, puchacza, brzegówkę, dzierzbę rudogłową, muchówkę białoszyją i małą oraz inne.

Bogato reprezentowany jest również świat ssaków, z których należy wymienić: 4 gatunki nietoperza (nocek Brandta, nocek duży, borowiec wielki, gacek wielkouch), żołędnicę, wydrę, wilka, lisa, rysia, łasice, gronostaja, borsuka, łosia, jelenia, sarnę, dzika czy zająca.

Atrakcję turystyczną niewątpliwie stanowią żeremie bobrów żyjących w naturalnym środowisku w pobliżu miejscowości Ruda Różaniecka, a występujące w rzekach i potokach lipienie i pstrągi są dowodem czystości tych wód.

Na uwagę zasługują również gatunki płazów i gadów, a wśród nich występują: salamandra plamista, traszka grzebieniasta i zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna, padalec, jaszczurka żyworodna, zaskroniec, gniewosz plamisty i żmija zygzakowata.

Interesująco reprezentowany jest również świat owadów z gatunkami pochodzącymi z różnych stref klimatycznych. Wśród nich występują: siodlarka samotna, świerszcz szary, długoskrzydlak sierposz, modliszka, nadobnica alpejska i inne.